Bảo hành trực tuyến

Chính sách bảo hành
Tìm kiếm sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
 

0906 613 677

0931 474 478

 
Liên kết Website
Tin tức
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • banner

Một số bạn hỏi mình cách sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10. Sau đây mình xin tổng hợp các cách sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8, win 8.1, win 10 cho mọi người. Mình đã thử và thành công, giờ chỉ còn khoảng 5-30% thôi.
Các bạn làm theo hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100% của minh dưới đây nhé 

Một số bạn hỏi mình cách sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10. Sau đây mình xin tổng hợp các cách sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8, win 8.1, win 10 cho mọi người. Mình đã thử và thành công, giờ chỉ còn khoảng 5-30% thôi.

Các bạn làm theo hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100% của minh dưới đây nhé :D

1/ Xử lý phần Troubleshooting :
Các bạn vào Control Panel, gõ Troubleshooting trên ô tìm kiếm và chọn vào ItemsTroubleshooting.
hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100% trên win 10, lỗi Full Disk 100% trên win 8, lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10

Cửa sổ hiện ra, nhấn vào
System and Security.
hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100% trên win 10, lỗi Full Disk 100% trên win 8, lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10

Cửa sổ mới hiện ra, chọn vào System Maintenance.
hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100% trên win 10, lỗi Full Disk 100% trên win 8, lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10

Thông báo hiện ra, bạn chọn Next.
hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100% trên win 10, lỗi Full Disk 100% trên win 8, lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10

Sau đó cứ để cho máy nó làm việc khi xuất hiện thông báo Systam Maintenance thì nhấn vào mục Try troubleshooting as an administrator.
hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100% trên win 10, lỗi Full Disk 100% trên win 8, lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10

Và chờ cho nó chạy đến khi nào có chữ Close thì nhấp vào. Xong !

2/ Tắt Maintenance Mở Action Center
Mở Action Center bằng cách click trái chuột vào lá cờ ở dưới Taskbar góc dưới bên phải, chọnOpen Action Center.
hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100% trên win 10, lỗi Full Disk 100% trên win 8, lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10

Tiếp theo click chuột vào mũi tên cho hướng lên như hình để hiện chi tiết hơn phần thiếp lậpMaintenance, chọn Setting.

hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100% trên win 10, lỗi Full Disk 100% trên win 8, lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10

Sau đó, tick vào Never check for solutions (not recommended)
hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100% trên win 10, lỗi Full Disk 100% trên win 8, lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10

Chọn OK. Vậy là gần xong rồi :big_smile:

3/ Tắt Windows SmartScreen
Cũng như tắt Maintenance, bạn vào Action Center , sau đó nhìn sang cột bên tría có mụcChange Windows SmartScreen Settings, click chuột vào mục này

hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100% trên win 10, lỗi Full Disk 100% trên win 8, lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10

Sau đó chọn Don’t do anything (turn off Windows SmartScreen)
hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100% trên win 10, lỗi Full Disk 100% trên win 8, lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10

OK tiếp !


4/ Tắt Service Super fetch

Mở Task Manager (hoặc dùng tổ hợp phím tắt Ctrl + Shift + Esc). Chuyển qua tab Service, chọnOpen Service. Cửa sổ Services hiện ra, lăn xuống tìm dịch vụ Super fetch (ấn S rồi tìm luôn cho tiện)http://www.mediafire.com/?nh5g8be463brqnb


hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100% trên win 10, lỗi Full Disk 100% trên win 8, lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10

Nhấp đôi chuột vào dịch vụ Super fetch, chọn Disable rồi OK -> Apply.

hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100% trên win 10, lỗi Full Disk 100% trên win 8, lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10

5/ Tắt Service Windows Search
Vẫn ở Services, các bạn tìm Window Search (ấn W rồi tìm)

hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100% trên win 10, lỗi Full Disk 100% trên win 8, lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10

Rồi làm tương tự như cái Super fetch.
hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100% trên win 10, lỗi Full Disk 100% trên win 8, lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10


Ấn OK -> Apply để lưu thay đổi.

Sau khi làm 5 cách trên các bạn khởi động lại máy tính, bật Task Manager kiểm tra xem còn bị Lỗi Full 100% Disk không nhé.

hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100%, lỗi Full Disk 100% trên win 10, lỗi Full Disk 100% trên win 8, lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, hướng dẫn sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 8.1, sửa lỗi Full Disk 100% trên win 10

Lưu ý: Một số phần mềm hay hiện 100% Disk dù đã làm các bước vì phần mềm đó có thể là diệt Viurs, lúc đó phần mềm quét Hệ thống nên 100% không đáng lo, đợi quét xong là hết,...

Chúc các bạn thành công :byebye

Bookmark and Share
 
Newsletter
 • Tham gia hệ thống MailList của chúng tôi, bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, tin tức, khuyến mãi và tuyển dụng của công ty Hợp Thành Thịnh qua email.
Giỏ hàng

Bạn chưa đặt hàng

 

Hỗ trợ khách hàng

htktHướng dẫn đặt hàng

htktGiải đáp kỹ thuật

htktTư vấn kỹ thuật

htkt Bảng giá

htktDownload Driver

Quảng cáo

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner